• banner

Vliv situace Ruska a Ukrajiny na čínskou grafitovou elektrodu

Vliv situace Ruska a Ukrajiny na čínskou grafitovou elektrodu

Bude mít tato situace s eskalujícím konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou určitý dopad na čínský export grafitových elektrod?

Suroviny

Ruská ukrajinská válka umocnila prudké výkyvy na trhu s ropou.V důsledku výkyvů na trhu s ropou střídavě rostly ceny tuzemského ropného koksu a jehlového koksu.

Cena petrolejového koksu po festivalu stoupla třikrát nebo dokonce čtyřikrát.Doposud byla cena zeleného koksu Jinxi Petrochemical 6000 juanů/t, meziročně o 900 juanů/t více, a cena Daqing Petrochemical byla 7300 juanů/t, meziročně o 1000 juanů/t více.

Jehlový koks vykázal po festivalu dva po sobě jdoucí nárůsty, s největším nárůstem olejového jehlového koksu až na 2000 juanů/t.Vlivem ropného jehlového koksu se do určité míry zvýšila i cena uhelného jehlového koksu.Cena domácího jehlového koksu na bázi uhlí pro grafitovou elektrodu je 11000-12000 juanů / tunu, s průměrným měsíčním nárůstem 750 juanů / tunu meziročně.Cena uhelného jehlového koksu a vařeného koksu pro dováženou grafitovou elektrodu je 1450-1700 USD / tunu.

Rusko je jednou ze tří největších zemí produkujících ropu na světě.V roce 2020 tvořila ruská těžba ropy asi 12,1 % celosvětové produkce ropy, která se vyvážela především do Evropy a Číny.Celkově bude mít trvání rusko-ukrajinské války v pozdější fázi velký dopad na ceny ropy.Pokud se změní z „Blitzkriegu“ na „trvalou válku“, očekává se, že bude mít trvalý stimulační účinek na ceny ropy;Pokud následná mírová jednání proběhnou hladce a válka brzy skončí, budou dříve vytlačované ceny ropy čelit tlaku dolů.Cenám ropy proto bude v krátkodobém horizontu i nadále dominovat situace v Rusku a na Ukrajině.Z tohoto pohledu je pozdější cena grafitové elektrody stále nejistá.Cenám ropy proto bude v krátkodobém horizontu i nadále dominovat situace v Rusku a na Ukrajině.Z tohoto pohledu je cena grafitové elektrody stále nejistá.


Čas odeslání: 10. března 2022